#Micro climates

#Micro climates

Are your factory / warehouse located in following areas? Did you recognize that your cargos always damaged by humidity?

1. Close to open water sources, like the ocean, lakes and reservoirs
2. With regular formation of mist or fog
3. With high precipitation during summer months
4. With regular relative humidity levels above 70%

To avoid unnecessary damage, you need us!! Welcome to the SUPER DRY. Your global experts in moisture protection.  Contact us for more professional ideas to protect your goods.

www.superdryers.com / fred@superdryers.com

#New distributors announcement

#New distributors announcement

Say Hello To Our New distributors in Japan and New Zealand !!
You can find their contact by clicking the "Contact Us" on the right-top side. Contact us for more details information!!

#Loading I

#Loading I

Tolak kontainer / truk yang rusak, kotor atau basah untuk menghindari rewetting dan kontaminasi silang dari perjalanan sebelumnya. Lihatlah kiat kami untuk menghindari kerusakan dari proses pemuatan. 1. Periksa kargo untuk kelembaban yang terlihat.
2. Jaga agar area pemuatan tetap kering dan bersih. Muat hanya dalam kondisi kering atau di bawah tutup pelindung.
3. Periksa wadah atau truk terkait kerusakan, kotoran, kelembaban, dan bau yang terlihat.
4. Periksa robekan cakupan dan kebocoran di bagian bawah truk. Periksa dari dalam dengan menutup pintu dan perhatikan apakah ada lubang.
5. Periksa titik-titik berkarat dan pintu kontainer yang rusak. Periksa dari dalam dengan menutup pintu dan perhatikan apakah ada lubang.
6. Ukur kadar air lantai kayu untuk kontainer dan truk. Kadar air tidak boleh lebih dari 20%.
Untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu, Anda membutuhkan kami !! Selamat datang di SUPER DRY. Ahli global Anda dalam perlindungan kelembaban. Hubungi kami untuk panduan lebih profesional untuk melindungi barang-barang Anda. www.superdryers.com / willie@superdryers.com
 

#Shipping

#Shipping

Allow Super Dry to provide you with guidance on implementing moisture control measures in the early stages, and throughout the supply chain.

Usually, shipments from Far East to Europe are sealed inside shipping containers for 2 months or longer.  The microclimate in shipping container provides a favorable microclimate for mold. Container climate is impacted by 1. the external climate, 2. the container and 3. the cargo.

To avoid unnecessary damage, you need us!! Welcome to SUPER DRY. Your global experts in moisture protection.Contact us for more professional guidance to protect your goods.www.superdryers.com / fred@superdryers.com
 

#Shipping

#Shipping

Bạn có biết là phải tiến hành đo lường kiểm soát độ ẩm và bụi bẩn ngay từ những giai đoạn đầu trong chuỗi cung ứng không? 
Vì thông thường, hàng hóa từ Châu Á đi Châu Âu được đóng trong container trong ít nhất 2 tháng. Khi đó, vùng vi khí hậu trong container đặc biệt thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Vùng vi khí hậu này bị ảnh hưởng bởi 3 điểm:
Khí hậu bên ngoài
Kết cấu và tình trạng container
Vật liệu hàng hóa

SUPER DRY, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực chống ẩm, sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất không cần thiết. Liên hệ để được tư vấn hướng dẫn cách bảo vệ hàng hóa của bạn nhé.
www.superdryers.com / customerservice.vn@superdryers.com
 

#Shipping

#Shipping

Super Dry akan memberi tahu Anda mengapa kita perlu menerapkan langkah-langkah pengendalian kelembaban dan kotoran sebelum masuk tahapan pengiriman?

Biasanya, pengiriman dari benua Timur Jauh ke Eropa disegel di dalam kontainer pengiriman selama 2 bulan atau lebih. Iklim mikro dalam wadah pengiriman memberikan iklim mikro yang menguntungkan untuk jamur.  Iklim kontainer dipengaruhi oleh 1. iklim eksternal, 2. wadah dan 3. kargo. Untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu, Anda membutuhkan kami !!

Selamat Datang di SUPER DRY. Ahli global Anda dalam perlindungan kelembaban. Hubungi kami untuk panduan yang lebih profesional untuk melindungi produk Anda. www.superdryers.com / willie@superdryers.com